Khăn giấy lụa cao cấp LIVANES – Hộp rút 180tờ

Thành phần chính: 100% bột giấy nguyên sinh

Định lượng: 15±2g/m2

Đóng gói: 180 tờ x 2 lớp

Kích thước: 188mm x 200mm

Khăn giấy lụa cao cấp LIVANES- Napkin210

Thành phần chính: 100% bột giấy nguyên sinh

Định lượng: 17±2g/m2

Đóng gói: 100 tờ

Kích thước: 210mm x 210mm

Khăn giấy lụa cao cấp – Napkin330

Thành phần chính: 100% bột giấy nguyên sinh

Định lượng: 17±2g/m2

Đóng gói: 100 tờ

Kích thước: 330mm x 330mm

Khăn giấy lụa cao cấp LIVANES – Rút 150 tờ

Thành phần chính: 100% bột giấy nguyên sinh

Định lượng: 15±2g/m2

Đóng gói: 150 tờ x 2 Lớp

Kích thước: 188mm x 150mm

Khăn giấy lụa cao cấp LIAM – rút 150 tờ

Thành phần chính: 100% bột giấy nguyên sinh

Định lượng: 15 ± 2g/m2

Đóng gói: 150 tờ x 2 Lớp

 

Chỉ tiêu chất lượng:

Thành phần:100% bột giấy nguyên chất

Định lượng:15 + 1g/m2

Đóng gói:100 g/túi

Kích thước:210mm x 210mm x 2 lớp

Chỉ tiêu chất lượng:

Thành phần:100% bột giấy nguyên chất

Định lượng:15 + 1g/m2

Đóng gói:180 tờ x 2 lớp

Kích thước:188mm x 200mm x 3 lớp

Chỉ tiêu chất lượng:

Thành phần:100% bột giấy nguyên chất

Định lượng:15 + 1g/m2

Đóng gói:180 tờ x 2 lớp

Kích thước:188mm x 200mm x 3 lớp