Giấy vệ sinh công nghiệp jumbo toilet roll

Re – Order code – JBT 300W

100% virgin pulp

300m x Two Ply

8 rolls/pack

Chỉ tiêu chất lượng:

Thành phần: Hộp nhựa cao cấp

Kích thước:270mm x 270mm x 120mm

Chỉ tiêu chất lượng:

Thành phần: Hộp inox cap cấp

Kích thước: 270mm x 270mm x 120mm

Chỉ tiêu chất lượng:

Thành phần:100% bột giấy nguyên chất

Định lượng:15 + 1g/m2

Đóng gói:10 cuộn/bịch

Kích thước:90mm x 175mm x 2 lớp

Trọng lượng: 500 g

Chỉ tiêu chất lượng:

Thành phần:100% bột giấy nguyên chất

Định lượng:15 + 1g/m2

Đóng gói:10 cuộn/bịch

Kích thước:90mm x 230mm x 2 lớp

Trọng lượng: 700 g