Giấy vệ sinh

GIẤY VỆ SINH CAO CẤP TOILET PAPER ROLL

Giấy vệ sinh

GVS không lõi 10 cuộn/dây (Xanh lá)- đóng đứng

Giấy vệ sinh

GVS có lõi 10 cuộn/dây (Xanh lá)

Giấy vệ sinh

GVS có lõi 06 cuộn/dây (Tím)

Giấy vệ sinh

GVS có lõi 10 cuộn/dây (Tím)

Giấy vệ sinh

GVS có lõi 10 cuộn/dây (Nhãn xanh dương)

Giấy vệ sinh