Giấy vệ sinh cao cấp TOILET PAPER ROLL

Re – Order Code – TTR – 260W

100% Virgin pulp

2600cm x 100mm x 110mm

6 Rolls/pack x 2 ply

Chỉ tiêu chất lượng:

Thành phần:100% bột giấy nguyên chất

Định lượng:15 + 1g/m2

Đóng gói:6 cuộn/dây – 10 dây/bịch

Kích thước:105mm x 120mm x 3 lớp

Chỉ tiêu chất lượng:

Thành phần:100% bột giấy nguyên chất

Định lượng:15 + 1g/m2

Đóng gói:10 cuộn/bịch

Kích thước:105mm x 120mm x 3 lớp

Chỉ tiêu chất lượng:

Thành phần:100% bột giấy nguyên chất

Định lượng:15 + 1g/m2

Đóng gói:10 cuộn/bịch

Kích thước:100mm x 100mm x 3 lớp