Thành phần:Vải không dệt, nước tinh khiết, Propylene glycol, Methyl paraben, Ethyl Paraben, Propyl paraben, Butyl paraben, Cetylpyridinium Chloride, chiết xuất lô hội, Dưa leo, Vitamin E & light fragance – free

Đóng gói: 10 & 20 tờ

Thành phần:Vải không dệt, nước tinh khiết, Propylene glycol, Methyl paraben, Ethyl Paraben, Propyl paraben, Butyl paraben, Cetylpyridinium Chloride, chiết xuất lô hội, trà xanh, Vitamin E & light fragance – free

Đóng gói: 10 & 20 tờ

Thành phần:Vải không dệt, nước tinh khiết, Propylene glycol, Methyl paraben, Ethyl Paraben, Propyl paraben, Butyl paraben, Cetylpyridinium Chloride, chiết xuất lô hội, hoa hồng, Vitamin E & light fragance – free

Đóng gói: 10 & 20 tờ.

Thành phần:Vải không dệt, nước tinh khiết, Propylene glycol, Methyl paraben, Ethyl Paraben, Propyl paraben, Butyl paraben, Cetylpyridinium Chloride, chiết xuất lô hội, Hoa hồng, Vitamin E & light fragance – free

Đóng gói: 80 tờ

Thành phần:Vải không dệt, nước tinh khiết, Propylene glycol, Methyl paraben, Ethyl Paraben, Propyl paraben, Butyl paraben, Cetylpyridinium Chloride, chiết xuất lô hội, Vitamin E & light fragance – free

Đóng gói: 80 tờ.