Giấy ăn cao cấp

Giấy cân rút đa năng 1kg/gói (Xanh lá)

Giấy ăn cao cấp

Khăn hộp Liam 180 tờ (Xanh lá). Facial Tissue

Giấy ăn cao cấp

Khăn hộp Livanes 180 tờ (Xanh dương)

Giấy ăn cao cấp