Liên hệ

Gửi Mail

Liên hệ Chúng Tôi

Với mong muốn luôn luôn lắng nghe và phát triển, chúng tôi rất vui và lấy làm vinh dự khi được bạn góp ý – đánh giá về dịch vụ của mình. Chúng tôi sẽ tiếp thu và phát triển dịch vụ hoàn thiện hơn từng ngày.


Công ty TNHH giấy Việt Úc

Địa chỉ: Xóm 6, Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Điện thoại: 0225.8831.316

Email: austpaper@gmail.com

Văn phòng giao dịch

Địa chỉ: 197 Bạch Đằng, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3916.858

Fax: 0225.8841.042