Các sản Phẩm

Hộp đựng GVS nhựa

Giấy vệ sinh công nghiệp

Hộp đựng GVS Inox

Giấy vệ sinh công nghiệp

GVS công nghiệp

Giấy vệ sinh công nghiệp

GVS công nghiệp

Giấy vệ sinh công nghiệp

GVS không lõi 10 cuộn/dây (Xanh lá)- đóng đứng

Giấy vệ sinh

GVS có lõi 10 cuộn/dây (Xanh lá)

Giấy vệ sinh

Giấy cân rút đa năng 1kg/gói (Xanh lá)

Giấy ăn cao cấp

Khăn hộp Liam 180 tờ (Xanh lá). Facial Tissue

Giấy ăn cao cấp

Khăn hộp Livanes 180 tờ (Xanh dương)

Giấy ăn cao cấp

GVS có lõi 06 cuộn/dây (Tím)

Giấy vệ sinh