GIẤY VỆ SINH CÔNG NGHIỆP JUMBO TOILET ROLL

GIẤY VỆ SINH CÔNG NGHIỆP JUMBO TOILET ROLL


Mô tả sản phẩm

Giấy vệ sinh công nghiệp jumbo toilet roll

Re – Order code – JBT 300W

100% virgin pulp

300m x Two Ply

8 rolls/pack