GVS có lõi 06 cuộn/dây (Tím)

GVS có lõi 06 cuộn/dây (Tím)


Mô tả sản phẩm

Chỉ tiêu chất lượng:

Thành phần:100% bột giấy nguyên chất

Định lượng:15 + 1g/m2

Đóng gói:6 cuộn/dây – 10 dây/bịch

Kích thước:105mm x 120mm x 3 lớp