GVS có lõi 10 cuộn/dây (Nhãn xanh dương)

GVS có lõi 10 cuộn/dây (Nhãn xanh dương)


Mô tả sản phẩm

Chỉ tiêu chất lượng:

Thành phần:100% bột giấy nguyên chất

Định lượng:15 + 1g/m2

Đóng gói:10 cuộn/bịch

Kích thước:100mm x 100mm x 3 lớp