GVS có lõi 10 cuộn/dây (Tím)

GVS có lõi 10 cuộn/dây (Tím)


Mô tả sản phẩm

Chỉ tiêu chất lượng:

Thành phần:100% bột giấy nguyên chất

Định lượng:15 + 1g/m2

Đóng gói:10 cuộn/bịch

Kích thước:105mm x 120mm x 3 lớp