Hộp đựng GVS Inox

Hộp đựng GVS Inox


Mô tả sản phẩm

Chỉ tiêu chất lượng:

Thành phần:100% Inox

Kích thước:650mm x 550mm x 300mm