Hộp Inox đựng giấy cuộn lớn

Hộp Inox đựng giấy cuộn lớn


Mô tả sản phẩm

Chỉ tiêu chất lượng:

Thành phần: Hộp inox cap cấp

Kích thước: 270mm x 270mm x 120mm