Hộp nhựa đựng giấy cuộn lớn

Hộp nhựa đựng giấy cuộn lớn


Mô tả sản phẩm

Chỉ tiêu chất lượng:

Thành phần: Hộp nhựa cao cấp

Kích thước:270mm x 270mm x 120mm