Khăn hộp Liam 180 tờ (Xanh lá). Facial Tissue

Khăn hộp Liam 180 tờ (Xanh lá). Facial Tissue


Mô tả sản phẩm

Chỉ tiêu chất lượng:

Thành phần:100% bột giấy nguyên chất

Định lượng:15 + 1g/m2

Đóng gói:180 tờ x 2 lớp

Kích thước:188mm x 200mm x 3 lớp